بانک توسعه تعاون برای ساماندهی بدهی فعالین اقتصادی پیش‌قدم شد.
سه شنبه 18 دي 1397 - 13:51:52
روابط عمومی بانک توسعه تعاون

به گزارش خریدار به نقل از داره کل روابط عمومی بانک توسعه تعاون: این بانک به‌منظور بهره‌گیری مناسب از اهرم‌های تشویقی برای ساماندهی بدهی فعالین اقتصادی پیش‌قدم شد.

گفتنی است کلیه فعالین اقتصادی بدهکار درصورتی‌که بدهی سررسید شده خود را از تاریخ 97/10/1 تا 97/12/28 تسویه نمایند، می‌توانند با مراجعه به شعب ذی‌ربط در سراسر کشور مشمول بخشودگی 6% وجه التزام ناشی از تأخیر تأدیه دین شوند.

شایان‌ذکر است امکان بخشودگی 6% وجه التزام ناشی از تأدیه، شامل آن دسته از متقاضیانی که تاکنون از تسهیلات وجوه اداره شده بانک توسعه تعاون استفاده نموده، مشروط به موافقت واگذارنده اعتبار نیز می‌شود.


http://kharidaar.ir/fa/News/227/بانک-توسعه-تعاون-برای-ساماندهی-بدهی-فعالین-اقتصادی-پیش‌قدم-شد
بستن   چاپ