آخرین مطالب

شرکت فولاد مبارکه نخستین تندیس سیمین جایزۀ ملی کیفیت ایران را به خود اختصاص داد اقتصاد

شرکت فولاد مبارکه نخستین تندیس سیمین جایزۀ ملی کیفیت ایران را به خود اختصاص داد

  بزرگنمایی:

در شانزدهمین دورۀ جایزۀ ملی کیفیـت ایــــران که همزمــــــــان با بزرگداشت روز کیفیت در محل برگـــزاری همایشهای دانشگــــاه شهید بهشتی تهران برگزار شد، پس از ارزیابــــی هیئتداوران، برای نخستین بار در کشور اولین و تنها تندیس سیمین جایزۀ ملی کیفیت ایران به شرکــــت فـــــولاد مبـــــارکه اختصاص یافت.
 
به گزارش خریدار، مهندس عظیمیان مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه پس از دریافت این جایزه در جمع خبرنگاران با تشریح روند روبهرشد شرکت فولاد مبارکه در تولید و افزایش سطح کیفی محصولات خود بهویژه افزایش شاخصهای عملکردی محصول قلعاندود گفت: کشور ایران پیش از انقلاب اسلامی با تولید کمتر از یکمیلیون تن فولاد ساختمانی، واردکنندۀ فولاد بود. پس از آن شرکت فولاد مبارکه بهعنوان مولود انقلاب پا به عرصۀ تولید انواع محصولات فولادی تخت گذاشت و توانست در کوتاهترین زمان ممکن کشور را از واردکنندۀ صرف به چنان توانمندی برساند که در سالهای متمادی، مقادیر قابلتوجهی از انواع محصولات کیفی خود را به بسیاری از کشورها بهویژه کشورهای اروپایی صادر کند.
وی با تشریح چگونگی فرایند ساخت و استقرار این کارخانۀ معظم افزود: کار ساخت بزرگترین فولادساز خاورمیانه در دهۀ 60 با رویکرد تولید محصولات کیفی و بهرهمندی از تکنولوژی و دانش روز دنیا آغاز شد. در ادامه، آموزش بیش از 1800 نفر در کارخانههای تولیدی اروپایی و انتقال سیستمها و دانش فنی بهرهبرداری بهصورت کامل در دستور کار قرار گرفت.
وی با بیان اینکه گام دوم کیفیت در فولاد مبارکه (دهۀ 70) با شروع بهرهبرداری از خطوط در نواحی فولادسازی، نورد گرم و سرد همزمان شد، افزود: با همت مدیران و کارکنان این کارخانه، ظرفیت اسمــــی 5/2 میلیــــون تنــــی محصولات فولادی محقق شد و پس از آن رویکرد تولید محصولات کیفی با عنایت به «کنترل و تضمین کیفیت» و همچنین استقرار استانداردهای مدیریت کیفیت (ISO) در شرکت نهادینه شد.
مدیرعامل فولاد مبارکه در خصوص گام سوم کیفیت در فولاد مبارکه (دهۀ 80 و 90) گفت: در این مرحله توسعه و افزایش ظرفیت تولید، تکمیل زنجیرۀ تولید و تولید محصولات جدید (ورقهای پوششدار ازجمله قلعاندود)، توسعۀ سبد محصولات مطابق نیازهای جدید مشتریان، شروع بومیسازی قطعات، تجهیزات، مواد و نرمافزارها، توسعۀ جغرافیایی گروه فولاد مبارکه و تحقق ظرفیت 3/10 میلیون تن در سال، استقرار نظام مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) و تعالی سازمانی (EFQM) در شرکت ساری و جاری شده است.
مهندس عظیمیان مسیر پیشرو و گام چهارم کیفیت در فولاد مبارکه را اینچنین تشریح کرد: در این مرحله توسعۀ نوآوری و بومیسازی با بهرهگیری و حمایت از شرکتهای استارتآپ و دانشبنیان، تبدیل شدن به صاحب تکنولوژی ساخت و بهرهبرداری از کارخانههای فولادی، توسعۀ نگرش کیفیت به ایجاد «کیفیت پایدار برای همۀ ذینفعان و خلق ارزش برای نسلهای امروز و فردا» و تولید سبد کامل محصولات فولادی در ظرفیت 25 میلیون تن و سهم 50 درصدی تولید در کشور را در دستور کار قرار داده تا بتوانیم بهعنوان یک بنگاه اقتصادی سودآور برای کشور و ذینفعان همچنان خلق ارزش کنیم و سهم خود  در  تولید   و رونق اقتصادی کشور حفظ نماییم.
وی در خاتمه کسب این موفقیت ارزشمند را مرهون تلاش همۀ کارکنان نواحی مختلف شرکت دانست و گفت: بدونشک توجه همۀ کارکنان به مقولۀ ارتقای کیفی بهموازات ارتقای کمی باعث شد این افتخار به دست آید.
 در فولاد مبارکه کیفیت نهتنها در حوزۀ مشتریان، بلکه برای کلیۀ ذینفعان سازمان در نظر گرفته میشود.
 در همین خصـــــوص مهـــــدی نقـــوی معاون تکنولـــوژی فولاد مبــــــارکه نیز دریــــافت اولین تندیس زرین جایزۀ ملی کیفیت را به همۀ کارکنــــان تبریک گفت و ضمــــن قدردانــــی از همکاران تصریح کرد: مبنای تعیین استراتژی و برنامههای شرکت، خواستهها و انتظارات کلیۀ ذینفعان سازمان است. ضمن اینکه در فولاد مبارکه کیفیت نهتنها در حوزۀ مشتریان، بلکه برای کلیۀ ذینفعان سازمان در نظر گرفته میشود.
وی در ادامۀ سخنان خود اظهار کرد: از نگاه فولاد مبارکه کیفیت در بالاترین سطح عبارت است از کیفیت بهاضافۀ مطلوبیت بهاضافۀ رسیدن به قیمت رقابتی.
وی با اشاره به نمودار و مسیر روبهرشد استقرار استانداردهای مدیریتی در فولاد مبارکه گفت: این نظامها از سال 1374 با استقرار سیستم مدیریت کیفیت 9001 ISO  و بهتدریج استقرار سایر استانداردهای مدیریتی در حوزههای محیطزیست(14001 ISO)، بهداشت حرفهای (45001 ISO)، انرژی (50001 ISO)، رضایت مشتری (10004 ISO)، آموزش (10015 ISO) و همچنین حرکت در مسیر تعالی با الگوبرداری از مدل EFQM از سال 82 و کسب اولین تندیس زرین ایران در سال 91 و دستیابی به سطح زرین اروپا در سال 96 و اولین تندیس سیمین جایزۀ ملی کیفیت ایران در سال 98 مسیر روبهرشد و تعالی خود را طی کرده است.
نقوی با تأکید بر اینکه فولاد مبارکه در مسیر ارتقای سطح کیفی محصولات و دستیابی به بالاترین سطوح استاندارد هیچگاه متوقف نشده است، گفت با همین رویکرد برخی اقدامات اساسی و بنیادی دیگر در این شرکت بنیان نهاده شده است که برخی از آنها عبارتاند از: طراحی ساختار تحول فولاد مبارکه در سه سطح جهت پشتیبانی و کنترل تحقق اهداف و استراتژیهای سازمان و مشارکت رهبران سازمان در این ساختار؛ اجرای رویکردهای متنوع نظیر پروژههای تحول (TQ)، گروههای QCC و حل مسئلۀ نظام پیشنهادها، پروژههای تحقیقاتی و... جهت جلب مشارکت کارکنان در راستای تحقق اهداف سازمانی؛ استفاده از ممیزیهای داخلی و خارجی، خودارزیابی و ارزیابی براساس الگوهای مدیریتی EFQM و INQA و ... جهت شناسایی حوزههای بهبود؛ دستیابی به نتایج متوازن در همۀ حوزههای مرتبط با ذینفعان و افزایش رضایت در مشتریان، کارکنان، تأمینکنندگان، جامعه و سهامداران و افزایش شاخصهای عملکردی محصول قلعاندود. این موارد منجر به کسب اولین تندیس سیمین جایزۀ ملی کیفیت ایران پس از برگزاری 16 دوره شد.
وی در خاتمه ضمن قدردانی از توجه همۀ مدیران و کارکنان شرکت به اهمیت موضوع کیفیت محصولات، تصریح کرد: همچنان که مقولۀ کیفیت تصادفی نیست، بدونشک موفقیت بنگاههای اقتصادی بزرگ نیز تصادفی نیست و یکشبه حاصل نمیشود. باید تکتک کارکنان باور داشته باشند که در زمینۀ کیفیت نقش بیبدیلی دارند.
نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

lastnews

بهبود ساختار مالی بانک دی در سال 1399

تأمین ارز واردات به رقم 6.2 میلیارد یورو رسید

دور جدید سرمایه‌گذاری‌های «همراه اول» در استارتاپها

افتتاح بزرگترین مرکز داده خارج از پایتخت توسط رئیس مجلس شورای اسلامی

بازخوانی سرمشق­های رهبر معظم انقلاب در حوزه اقتصاد مقاومتی

هدایای مقام معظم رهبری توسط بانک انصار به دانش‌آموزان مراغه‌ای اهدا شد

آغاز عملیات ساختمانی خانه بهداشت روستای " ابوسحاب" خوزستان با حمایت بانک ایران زمین

نرخ سود سپرده‌گذاری نزد بانک مرکزی به 12 درصد افزایش یافت

یادداشت رئیس کل بانک مرکزی در مورد نقدینگی، رشد اقتصادی و تأمین کالاهای اساسی

بانک مرکزی در هر دو مقوله کنترل نقدینگی و نرخ ارز آگاهانه عمل می‌کند

عملکرد درخشان شرکت فولاد مبارکه در اجرای استراتژیکترین طرح دولت

رسانه ملی با تمام قوا از تولید کنندگان و صنایع کشور حمایت می کند

مهمترین نقش بازرسی، حفاظت از ارزش های ایجاد شده برای ذینفعان است

رشد بیش از 68 درصدی تسهیلات پرداختی به شرکت‌های دانش ‌بنیان

بازدید مدیران بانک ایران زمین از مجتمع کارتن سازی امینی اصفهان

تحول در بانکداری دیجیتال در بانک ایران زمین با آغاز فرآیندهای جدید در مهر 99

شتاب‌بخشی به حرکت صنایع پیشران، اولویت بانک صادرات ایران در سال جهش تولید است

کارکرد تعاون در راه جهش تولید قابل‌ ملاحظه است

تکلیف جدید نظام بانکی برای حمایت از تولیدکنندگان

کاهش چشمگیر اتکا اقتصاد کشور به درآمد نفتی

افزایش 468 میلیارد ریالی تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی در زیربخش گیاهان دارویی

کیپاد، برنامه‌ای جامع در حوزه‌ی پرداخت‌

اعلام آمادگی شعب بانک توسعه صادرات ایران برای دریافت اسکناس های ارزی

"گل‌گهر" جایگاه فناورترین شرکت در کنسانتره و گندله ایران را بر عهده گیرد

تعیین تکلیف بدهی325میلیارد ریالی832 نفر از کشاورزان باهوکلات چابهار

سهم 20 هزار میلیارد ریالی بانک کشاورزی در تولید محصولات گلخانه ای در سال گذشته

مشارکت ذوب آهن اصفهان در اکتشاف ذخایر معدنی

بانک توسعه تعاون به خریداران محصولات دانش‌بنیان تسهیلات پرداخت می‌کند

پاسخ کارگزاری بانک ملی ایران به سوالات فروشندگان سهام عدالت

منابع سپرده‌ای بانک صادرات ایران از ٢٥٦ هزار میلیارد تومان فراتر رفت

اولویت اصلی بانک سینا؛ توسعه سهم بازار است

فروش ویژه بیمه های مسئولیت و آتش سوزی

برای رونق بازار سرمایه تداوم اصلاح ناترازی بانکها یک ضرورت است

بیمه پارسیان 250 ریال سود به ازای هرسهم تقسیم کرد

نقش اصناف در نوسازی مدل های کسب و کار بسیار تأثیرگذار است

کاهش 6 درصدی سود تسهیلات اعطایی به شرکت های دانش بنیان صادراتی

تقدیر مدیر عامل برق منطقه یزد از مجتمع معدنی چادرملو

بانک سامان را به‌عنوان برند محبوب خود انتخاب کنید

آخرین اقدامات این بانک در حمایت از تولید محصولات مرتبط با مهار شیوع ویروس کرونا

موفقیت‌های بیمه سرمد اتفاقی نیست

بیمه سرمد به مجمع می‌رود

راه اندازی سرویس رمز یکبار مصرف در اینترنت بانک سینا

مأموریت سه گانه در دوران بلوغ نهاد ناظر

مشارکت 67 هزار میلیارد ریالی بانک ملی ایران برای توسعه فعالیت های تولیدی

وزیر صمت کلنگ ابر پروژۀ نورد گرم شماره دو فولاد مبارکه را به زمین زد

فولاد مبارکه با اتکا به توان بالای مدیران و متخصصان داخلی و با توان مالی خود این پروژه ها را به جلو برده است

منابع محدود است، از خام فروشی مواد اولیه فولاد جداً جلوگیری شود

با به بهره برداری رسیدن خط نوردگرم شماره 2 ظرفیت نورد این شرکت به 9 میلیون تن افزایش خواهد یافت

ضربان قلب ذوب‌آهن در گرو تامین مواد اولیه

ریل ملی، گوهری درخشان در کریدور ریلی شرق کشور