آخرین مطالب

شرکت فولاد مبارکه نخستین تندیس سیمین جایزۀ ملی کیفیت ایران را به خود اختصاص داد اقتصاد

شرکت فولاد مبارکه نخستین تندیس سیمین جایزۀ ملی کیفیت ایران را به خود اختصاص داد

  بزرگنمایی:

در شانزدهمین دورۀ جایزۀ ملی کیفیـت ایــــران که همزمــــــــان با بزرگداشت روز کیفیت در محل برگـــزاری همایشهای دانشگــــاه شهید بهشتی تهران برگزار شد، پس از ارزیابــــی هیئتداوران، برای نخستین بار در کشور اولین و تنها تندیس سیمین جایزۀ ملی کیفیت ایران به شرکــــت فـــــولاد مبـــــارکه اختصاص یافت.
 
به گزارش خریدار، مهندس عظیمیان مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه پس از دریافت این جایزه در جمع خبرنگاران با تشریح روند روبهرشد شرکت فولاد مبارکه در تولید و افزایش سطح کیفی محصولات خود بهویژه افزایش شاخصهای عملکردی محصول قلعاندود گفت: کشور ایران پیش از انقلاب اسلامی با تولید کمتر از یکمیلیون تن فولاد ساختمانی، واردکنندۀ فولاد بود. پس از آن شرکت فولاد مبارکه بهعنوان مولود انقلاب پا به عرصۀ تولید انواع محصولات فولادی تخت گذاشت و توانست در کوتاهترین زمان ممکن کشور را از واردکنندۀ صرف به چنان توانمندی برساند که در سالهای متمادی، مقادیر قابلتوجهی از انواع محصولات کیفی خود را به بسیاری از کشورها بهویژه کشورهای اروپایی صادر کند.
وی با تشریح چگونگی فرایند ساخت و استقرار این کارخانۀ معظم افزود: کار ساخت بزرگترین فولادساز خاورمیانه در دهۀ 60 با رویکرد تولید محصولات کیفی و بهرهمندی از تکنولوژی و دانش روز دنیا آغاز شد. در ادامه، آموزش بیش از 1800 نفر در کارخانههای تولیدی اروپایی و انتقال سیستمها و دانش فنی بهرهبرداری بهصورت کامل در دستور کار قرار گرفت.
وی با بیان اینکه گام دوم کیفیت در فولاد مبارکه (دهۀ 70) با شروع بهرهبرداری از خطوط در نواحی فولادسازی، نورد گرم و سرد همزمان شد، افزود: با همت مدیران و کارکنان این کارخانه، ظرفیت اسمــــی 5/2 میلیــــون تنــــی محصولات فولادی محقق شد و پس از آن رویکرد تولید محصولات کیفی با عنایت به «کنترل و تضمین کیفیت» و همچنین استقرار استانداردهای مدیریت کیفیت (ISO) در شرکت نهادینه شد.
مدیرعامل فولاد مبارکه در خصوص گام سوم کیفیت در فولاد مبارکه (دهۀ 80 و 90) گفت: در این مرحله توسعه و افزایش ظرفیت تولید، تکمیل زنجیرۀ تولید و تولید محصولات جدید (ورقهای پوششدار ازجمله قلعاندود)، توسعۀ سبد محصولات مطابق نیازهای جدید مشتریان، شروع بومیسازی قطعات، تجهیزات، مواد و نرمافزارها، توسعۀ جغرافیایی گروه فولاد مبارکه و تحقق ظرفیت 3/10 میلیون تن در سال، استقرار نظام مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) و تعالی سازمانی (EFQM) در شرکت ساری و جاری شده است.
مهندس عظیمیان مسیر پیشرو و گام چهارم کیفیت در فولاد مبارکه را اینچنین تشریح کرد: در این مرحله توسعۀ نوآوری و بومیسازی با بهرهگیری و حمایت از شرکتهای استارتآپ و دانشبنیان، تبدیل شدن به صاحب تکنولوژی ساخت و بهرهبرداری از کارخانههای فولادی، توسعۀ نگرش کیفیت به ایجاد «کیفیت پایدار برای همۀ ذینفعان و خلق ارزش برای نسلهای امروز و فردا» و تولید سبد کامل محصولات فولادی در ظرفیت 25 میلیون تن و سهم 50 درصدی تولید در کشور را در دستور کار قرار داده تا بتوانیم بهعنوان یک بنگاه اقتصادی سودآور برای کشور و ذینفعان همچنان خلق ارزش کنیم و سهم خود  در  تولید   و رونق اقتصادی کشور حفظ نماییم.
وی در خاتمه کسب این موفقیت ارزشمند را مرهون تلاش همۀ کارکنان نواحی مختلف شرکت دانست و گفت: بدونشک توجه همۀ کارکنان به مقولۀ ارتقای کیفی بهموازات ارتقای کمی باعث شد این افتخار به دست آید.
 در فولاد مبارکه کیفیت نهتنها در حوزۀ مشتریان، بلکه برای کلیۀ ذینفعان سازمان در نظر گرفته میشود.
 در همین خصـــــوص مهـــــدی نقـــوی معاون تکنولـــوژی فولاد مبــــــارکه نیز دریــــافت اولین تندیس زرین جایزۀ ملی کیفیت را به همۀ کارکنــــان تبریک گفت و ضمــــن قدردانــــی از همکاران تصریح کرد: مبنای تعیین استراتژی و برنامههای شرکت، خواستهها و انتظارات کلیۀ ذینفعان سازمان است. ضمن اینکه در فولاد مبارکه کیفیت نهتنها در حوزۀ مشتریان، بلکه برای کلیۀ ذینفعان سازمان در نظر گرفته میشود.
وی در ادامۀ سخنان خود اظهار کرد: از نگاه فولاد مبارکه کیفیت در بالاترین سطح عبارت است از کیفیت بهاضافۀ مطلوبیت بهاضافۀ رسیدن به قیمت رقابتی.
وی با اشاره به نمودار و مسیر روبهرشد استقرار استانداردهای مدیریتی در فولاد مبارکه گفت: این نظامها از سال 1374 با استقرار سیستم مدیریت کیفیت 9001 ISO  و بهتدریج استقرار سایر استانداردهای مدیریتی در حوزههای محیطزیست(14001 ISO)، بهداشت حرفهای (45001 ISO)، انرژی (50001 ISO)، رضایت مشتری (10004 ISO)، آموزش (10015 ISO) و همچنین حرکت در مسیر تعالی با الگوبرداری از مدل EFQM از سال 82 و کسب اولین تندیس زرین ایران در سال 91 و دستیابی به سطح زرین اروپا در سال 96 و اولین تندیس سیمین جایزۀ ملی کیفیت ایران در سال 98 مسیر روبهرشد و تعالی خود را طی کرده است.
نقوی با تأکید بر اینکه فولاد مبارکه در مسیر ارتقای سطح کیفی محصولات و دستیابی به بالاترین سطوح استاندارد هیچگاه متوقف نشده است، گفت با همین رویکرد برخی اقدامات اساسی و بنیادی دیگر در این شرکت بنیان نهاده شده است که برخی از آنها عبارتاند از: طراحی ساختار تحول فولاد مبارکه در سه سطح جهت پشتیبانی و کنترل تحقق اهداف و استراتژیهای سازمان و مشارکت رهبران سازمان در این ساختار؛ اجرای رویکردهای متنوع نظیر پروژههای تحول (TQ)، گروههای QCC و حل مسئلۀ نظام پیشنهادها، پروژههای تحقیقاتی و... جهت جلب مشارکت کارکنان در راستای تحقق اهداف سازمانی؛ استفاده از ممیزیهای داخلی و خارجی، خودارزیابی و ارزیابی براساس الگوهای مدیریتی EFQM و INQA و ... جهت شناسایی حوزههای بهبود؛ دستیابی به نتایج متوازن در همۀ حوزههای مرتبط با ذینفعان و افزایش رضایت در مشتریان، کارکنان، تأمینکنندگان، جامعه و سهامداران و افزایش شاخصهای عملکردی محصول قلعاندود. این موارد منجر به کسب اولین تندیس سیمین جایزۀ ملی کیفیت ایران پس از برگزاری 16 دوره شد.
وی در خاتمه ضمن قدردانی از توجه همۀ مدیران و کارکنان شرکت به اهمیت موضوع کیفیت محصولات، تصریح کرد: همچنان که مقولۀ کیفیت تصادفی نیست، بدونشک موفقیت بنگاههای اقتصادی بزرگ نیز تصادفی نیست و یکشبه حاصل نمیشود. باید تکتک کارکنان باور داشته باشند که در زمینۀ کیفیت نقش بیبدیلی دارند.
نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

آخرین اخبار

سهم 18 درصدی بانک سپه پس از ادغام در بازار پولی کشور

رمز دوم پویا فرصتی جهت افزایش امنیت درپرداخت‌های غیرحضوری مبتنی برکارت

رتبه اول بیمه پارسیان در ارزیابی انفورماتیک شرکت های خصوصی صنعت بیمه کشور

توضیحات روابط عمومی بانک مرکزی در خصوص « بخشودگی سود و جرایم تسهیلات زیر یک میلیارد ریال سررسید شده تا سال 1397»

نشست دوره ای رئیس کل بانک مرکزی با اقتصاددانان برگزار شد

استفاده حداکثری از همه ابزارها برای کاهش قیمت تمام شده پول

موفقیت بانک دی در یازدهمین دوره جایزه تعالی منابع انسانی

پایان سودای فیشینگ با طرح رمز پویا

ماشین‌کاری قفسه‌های نورد مقدماتی بدون حضور کارشناسان خارجی

تداوم و رشد تولید فولاد مبارکه موجب تأمین امنیت بیشتر جامعه خواهد شد

صادرات مهمترین عامل رونق تولید

صدور برخی دستورالعمل‌ها پاسخی بهنگام به تغییرات و فشارهای بیرونی بود

رمز دوم ثابت کارت های بانکی از دی ماه غیرفعال می شود

کاهش سقف تراکنش‌های بین‌بانکی از طریق درگاه‌های غیرحضوری

رمز دوم ایستا غیرفعال می‌شود

نوآوری در محصولات بیمه‌ای دوای درد فعلی صنعت بیمه

اعلام آمادگی ایران برای مشارکت در طرح کریدور 5 جانبه قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران و عمان

در مجموعه صنعت کشور اتفاقات بسیار خوبی را شاهد هستیم

فعال سازی رمز پویا گامی مهم در ارتقا امنیت تراکنش های بانکی است

بانک ها باید نسخه‌ای از قرارداد را به تسهیلات گیرندگان ارائه کنند

جلسه دوره ای رییس کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانک ها برگزار شد

فاز اول نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو اسلام‌آباد غرب با سرمایه‌گذاری بانک صادرات ایران به بهره‌برداری رسید

آغاز به کار اولین نمایشگاه اختصاصی ایران در ازبکستان با حضور 37 شرکت ایرانی و همراهی 100 هیات تجاری

نمایشگاه توانمندی‌های ایران، فرصت مغتنمی برای توسعه همکاری‌های بخش خصوصی دو کشور است

نمایشگاه اختصاصی توانمندی‌های ایران در ازبکستان آغاز به کار کرد

لزوم تقویت ضریب نفوذ بیمه در استان زنجان

مسئول باجه خوی بیمه نوین، کارشناس برتر صنعت بیمه معرفی شد

تدوین سند توسعه رشته فعالیت لوازم خانگی به عنوان صنعت پیشران

حضور بیمه سرمد در چهارمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی بیرجند

فعالسازی رمز پویا از طریق درگاه های بانک سپه فراهم شد

مأموریت مهم چقازردی برای قائم‌مقام جدید بانک سپه

اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص تراکنش های سامانه های بین بانکی

نظام بانکی حمایت از شرکت های دانش بنیان را دراولویت قرار داده است

مدیرعامل صنعت و معدن به استان کرمان سفر می‌کند

رعایت سیاست های ابلاغی نهادهای بالادستی الزامی است

سود سهام شرکت «سیمان‌خزر» در شعب بانک صادرات ایران پرداخت می‌شود

سهم 62 درصدی بخش تولید در تامین درآمدهای مالیاتی کشور

سومین جشنواره فرشتگان بانک رفاه برگزار شد

رشد 287 درصدی EPS وپاسار

برگزاری مراسم اختتامیه و اعلام اسامی راه یافتگان به مرحله نهایی داوری سومین جشنواره فیلم 180 ثانیه ای بانک پاسارگاد

اولویت های استراتژیک توسعه صنعتی کشور تعیین شده است

نقش کلیدی بانکها در نهادینه سازی مسئولیت اجتماعی در جامعه

بانک پاسارگاد برای دانش آموزان، سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت افتتاح می کند

جوابیه بانک کشاورزی به نود اقتصادی

خدمات دهی به مشتریان بانک سینا متحول می شود

مقابله با فیشینگ، با اپلیکیشن رمزینه

نکات کلیدی در فعال‌سازی رمز دوم پویا

٢٠٠ میلیون ریال جایزه برای دعوت به استفاده از اپلیکیشن «صاپ»

«اپلیکیشن 60»، تضمین امنیت روزانه 10 میلیون تراکنش اینترنتی مشتریان بانک ملی ایران

تدوین رویه‌های شفاف موجب اعتلای کیفیت خدمات بانکی می‌شود