رکورد جدید در کارخانه گندله سازی چادملو
يکشنبه 3 بهمن 1400 - 11:25:42
روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
کسب حد نصاب جدید تولید ماهانه کارخانه گندله سازی به میزان 388000 تن درماه دی؛برگ ذرین دیگری را درکارنامه خدمت رقم زد.

به گزارش خریدار ، کسب حد نصاب جدید تولید ماهانه کارخانه گندله سازی به میزان 388000 تن درماه دی؛برگ ذرین دیگری را درکارنامه خدمت رقم زد.

بی شک این جهش فوق العاده نوید بخش آینده ای روشن می باشد .

http://kharidaar.ir/fa/News/9564/رکورد-جدید-در-کارخانه-گندله-سازی-چادملو
بستن   چاپ