رییس هیأت مدیره بانک صنعت و معدن:
در پرداخت های تسهیلاتی این بانک، شاهد افزایش 79 درصدی هستیم
شنبه 25 دي 1400 - 13:53:47
روابط عمومی بانک صنعت و معدن
اصغر پاک طینت عنوان داشت: میزان پرداخت های بانک صنعت و معدن در 9 ماهه امسال 79 درصد رشد داشته و وصول مطالبات نیز در همین مدت 59 درصد افزایش یافته است.
به گزارش خریدار به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن، رئیس هیأت مدیره این بانک اظهار داشت: صدور ضمانتنامه های ریالی به میزان 27 درصد بیشتر از دوره 9 ماهه سال گذشته می باشد.
این مدیر ارشد بانکی بیان داشت: سهم بیشتری از پرداختی ها برای تأمین سرمایه در گردش بوده که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع بنگاه های تولیدی برای فراهم کردن مواد اولیه مورد نیاز است تا هیچ واحد تولیدی با کاهش ظرفیت و یا توقف تولید مواجه نشود؛ البته حمایت ما از ایجاد واحدهای دانش محور و صادرات گرا و تکمیل واحدهای نیمه تمامی که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند، ادامه دارد.
وی تصریح کرد: کاهش وصول مطالبات بانکی، کندی جریان نقدینگی در اقتصاد، عدم تخصیص به موقع و بهینه منابع به شبکه تولید، افزایش بیکاری و در نهایت رکود اقتصادی را به دنبال خواهد داشت؛ بنابراین مسأله وصول مطالبات، موضوعی است که باید با جدیت بیشتری در مورد آن اقدام کنیم.
پاک طینت ادامه داد: خوشبختانه در بانک صنعت و معدن، وصول مطالبات با توجه به شرایط اقتصادی، نوسان های قیمتی و ارزی و امهال، رشد قابل توجهی داشته و 59 درصد افزایش یافته است.
وی یادآور شد: برخی از مسائلی که باعث بروز معوقات در بانک ها می شود در اختیار مدیران و کارکنان شبکه بانکی است که با برنامه ریزی و آموزش و ایجاد سازوکارهای منطقی و بهره گیری از شیوه های نوین اعتبارسنجی، می توان شرایط را بهتر نمود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تفویض اختیار به شعب و افزایش حدود اختیارات آنان و همچنین تعامل مناسب با مشتریان، عوامل دیگری است که در کاهش مطالبات غیر جاری این بانک در 9 ماهه امسال مؤثر بوده است.

http://kharidaar.ir/fa/News/9472/در-پرداخت-های-تسهیلاتی-این-بانک،-شاهد-افزایش-79-درصدی-هستیم
بستن   چاپ