کارنامه سایپای نوین در سال تحریم و کرونا(3)
کارنامه درخشان سیاست‌گذاری فروش گروه سایپا
سه شنبه 26 مرداد 1400 - 17:12:16
روابط عمومی گروه خودروسازی سایپا
گروه خودروسازی سایپا در راستای عمل به تعهدات خود توانست سال گذشته میزان تحویل خودروهای پیش فروش و فروش فوری را 43 درصد و در سال جاری نیز 24 درصد کاهش دهد.

به گزارش خریدار به نقل از سایپانیوز، با شروع تحریم صنعت خودرو در سال 97، شرکت‌های خودروسازی با چالش های جدی در تولید خودرو مواجه شدند و این امر سبب شد بخشی از تعهدات که از سال های قبل مانده بود، معوق شود.
اما از سال 98 مجموعه سایپا تمام توان و تمرکز خود را گذاشت تا از بحران ها عبور کند و با سرعت بیشتری نسبت به ایفای تعهدات جدید و گذشته اقدام کند.

بر اساس آخرین آمارها تا تیرماه سال جاری، تعهدات معوق خودروهای داخلی سایپا بیش از 85 درصد کاهش یافته، این در شرایطی است که سال گذشته این مجموعه در بخش تعهدات معوق کاهش 67 درصدی را ثبت کرده است.
در این میان تعهدات باقی مانده خودروهای داخلی (منهای خودروهای مونتاژی تولید مشترک)، تولید شده و پس از تکمیل کاری به مشتریان تحویل می شود. لذا می توان عنوان کرد که به زودی تعهدات معوق خودروهای داخلی سایپا به صفر می‌رسد.

گروه خودروسازی سایپا در بخش تعهدات عادی (پیش فروش و فروش فوری) به مشتریان نیز توانست کارنامه بسیار خوبی داشته باشد و روند تحویل خودروها را سرعت ببخشد، به گونه ای که در چند ماه اول سال جاری میزان کل تعهدات 24 درصد کاهش یافته و سال گذشته نیز در این بخش کاهش 43 درصدی تجربه شده است.
از این رو و بر اساس هدفگذاری برای سال 1401، سال آینده مجموعه سایپا هیچ گونه تعهدی نسبت به مشتریان خود در تحویل خودرو نخواهد داشت.
تعداد خودروهایی که سایپا به صورت معوق یا غیرمعوق به مشتریان خود بدهکار بود در انتهای سال 97 به بیش از 520 هزار دستگاه می رسید اما این عدد در ابتدای تابستان 1400 با کاهش نزدیک به 70 درصدی، به عدد 170 هزار دستگاه رسیده که در مقایسه با شرایط سال های اخیر سایپا و صنعت خودرو ایران، عددی بسیار مطلوب است.
از میان این تعداد خودرو، زمان تحویل حدود 6 هزار دستگاه گذشته است که اگر این عدد را با تعهدات معوق انتهای سال 97 به تعداد بیش از 300 هزار خودرو مقایسه کنیم، می‌توان کارنامه سیاست‌گذاری فروش سایپا را نیز درخشان توصیف کرد.
 در خصوص تعهدات خودروهای سواری مونتاژی که با مشارکت خودروسازان خارجی تولید می شد، به جهت خروج شرکت های خارجی از ایران و عدم همکاری، تولید آنها امکانپذیر نیست.
بنابراین گروه خودروسازی سایپا سعی کرد که طرح های متنوع جهت تبدیل خودروها، ارایه کند، از این رو، سال گذشته معوقات در این بخش 28 درصد و تا پایان خردادماه 1400 نیز میزان تعهدات این خودروها 50 درصد کاهش یافته است.

یکی از اقدامات مهمی که گروه خودروسازی سایپا طی چند وقت اخیر با جدیت پیگیری کرده، تعیین و تکلیف تعهدات اتوخدمت بود. تا پایان خردادماه سال جاری 82 درصد از میزان تعهدات در قالب طرح اتوخدمت کاهش یافته است. لذا قابل پیش بینی است که با سرعت خودروهایی که در طرح اتوخدمت سایپا متعهد شده بوده تا چندماه آینده به طور کامل تحویل داده شود.

http://kharidaar.ir/fa/News/7345/کارنامه-درخشان-سیاست‌گذاری-فروش-گروه-سایپا
بستن   چاپ