یداله زحمتکش، معاون جدید معاونت سرمایه گذاری و بانکداری بانک آینده
دوشنبه 30 دي 1398 - 10:00:45
روابط عمومی بانک آینده

یداله زحمتکش، معاون جدید معاونت سرمایه­ گذاری و بانکداری بانک آینده، فعالیت خود را آغاز کرد.

به گزارش خریدار ، ایشان جایگزین سولماز وزیرزاده معاون سابق معاونت سرمایه­ گذاری و بانکداری، شد.

ضمن تبریک، موفقیت روزافزون ایشان و همکاران آن معاونت را آرزومندیم.


http://kharidaar.ir/fa/News/3349/یداله-زحمتکش،-معاون-جدید-معاونت-سرمایه-گذاری-و-بانکداری-بانک-آینده
بستن   چاپ